Logopedie

banner_logopedie.png

Stem

Heesheid of je stem verliezen zijn de vaakst voorkomende stemklachten. Na een stemanalyse starten we logopedische therapie op om jouw stemklachten te verminderen en een correct gebruik van de stem aan te leren.

Logopedie_neuro

Neurologische revalidatie

Neurologische spraak- en taalstoornissen treden op als gevolg van een hersenbeschadiging. Tijdens de therapie trainen we intensief op het begrijpen en produceren van taal om zo de dagelijkse communicatie te faciliteren.

Logo - OMFT

Oromyofunctionele therapie (OMFT)

De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de spieren in en rond de mond. Afwijkende mondgewoonten verstoren het evenwicht tussen die spieren. OMFT is een oefentherapie die gericht is op het herstel van dit evenwicht. 

Logo - Spraak en Taal

Spraak-en taalontwikkeling

Bij sommige kinderen kent de taalontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Tijdens de therapie oefenen we op alle aspecten van taalbegrip en taalproductie.

logopedie_leer2

Leerstoornissen

We spreken van leerstoornissen wanneer kinderen zwakke resultaten behalen voor lezen (dyslexie), schrijven (dysorthografie) of rekenen (dyscalculie) in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes. Met logopedische therapie wordt de achterstand zo goed mogelijk ingehaald.